Welkom!

We wensen de bescherming van uw Persoonlijke Gegevens en Privacy te verzekeren. Om uw Privacy beter te beschermen, bieden wij deze pagina waarin onze online informatiepraktijken worden uitgelegd.

 

Door het gebruik van onze sites en / of onze pagina’s online, beschikbaar op platforms en sociale netwerken, stemt u in met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring.

Als wij ons  veranderen zullen we de wijzigingen op deze pagina vermelden om u op de hoogte te houden van de informatie die wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en of deze informatie met andere partijen wordt gedeeld.

Welke woorden gebruiken we in deze Privacy Verklaring?

VZW Solidarité Grands Froids en alle aan hem gelieerde ondernemingen over de hele wereld zijn opgenomen onder de “Solidarité Grands Froids”.

 • We gebruiken de term "Gebruiker" in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina's en diensten.
 • Wij gebruiken de termen "u", "uw" en "de uwe" in verwijzing naar de Gebruiker die deze Privacy Verklaring leest.
 • Wij gebruiken de termen "wij" en "ons" om te verwijzen naar Solidarité Grands Froids, met maatschappelijke zetel gevestigd Rue La Vau 67, 1420 Braine-l'Alleud (KBO 0557.996.557), de controleur van de gegevens.
 • We gebruiken de term "Persoonlijke Gegevens" in verwijzing naar persoonlijk identificeerbare informatie over u.
 • We gebruiken de term "Privacy wet" specifiek verwijzend naar de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van vertrouwelijke gegevens en de verschillende uitvoeringsbesluiten.

Welke informatie verzamelen wij?

Wij controleren de niet-persoonlijke gegevens die worden verzameld op onze server log files. Deze informatie omvat bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de site, de meeste populaire pagina's,   besturingssystemen en browser type. Wij gebruiken deze informatie om ons te helpen onze website en uw kijkervaringen te verbeteren. Server log files verzamelen geen Persoonlijke Gegevens.

Wij verzamelen Persoonlijke Gegevens in verband met een communicatie, een applicatie of een dienst die wordt verricht, inbegrepen uw naam, adres, leeftijd, contactgegevens (zoals e-mailadres of telefoonnummer), IP-adres, gebruikers log in van sociaal netwerk.

De aard van de persoonlijke informatie die we verzamelen hangt af van de communicatie, applicatie of dienst die u aanvraagt ​​of die u ontvangt. In het algemeen, vragen we rechtstreeks naar de Persoonlijke Gegevens van u of door gebruik te maken van de verbinding (zoals "Facebook Connect" bijvoorbeeld). U kunt er altijd voor kiezen om de gevraagde informatie niet te verstrekken, maar dan zouden we niet in de mogelijkheid kunnen zijn of niet bereid zijn om u de communicatie, de applicatie of de gevraagde dienst te leveren.

Door ons uw Persoonlijke Gegevens te vermelden, wordt u beschouwd uw toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van die Persoonlijke Gegevens op de wijze beschreven in deze Privacy Verklaring. Het zou kunnen nodig zijn voor ons om uw Persoonlijke Gegevens te verstrekken aan onze dochterondernemingen en/of aan onze onderaannemer in overeenstemming met de Privacy Wet, en gelegen in welk land dan ook, zelfs buiten de Europese Unie, ook als dit land geen passend niveau van bescherming van uw Persoonlijke Gegevens levert, alleen voor het doel van de uitvoering van dit proces.

We zullen geen persoonlijke identificeerbare informatie openbaar maken, verkopen, verhuren of wisselen aan een andere organisatie of entiteit, behalve nadat u in kennis werd gesteld en wij uw toestemming hebben gekregen of zoals anders vereist door de wet.

Gebruiken we cookies om informatie te verkrijgen?

Onze websites en online pagina's kunnen cookies gebruiken om uw kijkervaring te personaliseren.

Bij een bezoek aan ons online platform of sociaal netwerk (Facebook, Google+, ...) bent u ook onderworpen aan het Privacybeleid en aan de voorwaarden van deze platforms en sociale netwerken. Wij raden u ook aan hun Privacybeleid en de algemene voorwaarden te lezen. Zij kunnen ook gebruik maken van cookies.

Andere regels inzake Privacy?

Bij een bezoek aan onze online pagina’s binnen een platform of sociaal netwerk (Facebook, Google+, ...) of websites van derden bent u ook onderworpen aan het Privacybeleid en aan de algemene voorwaarden van deze platforms, sociale netwerken en sites van derden. Wij raden u ook aan hun Privacybeleid en algemene voorwaarden te lezen.

Met welk doel verzamelen we Persoonlijke Gegevens?

Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in deze Privacy Verklaring, of om de doelen specifiek vermeld bij het verzamelen van deze gegevens. In het bijzonder, kunnen we gebruik maken van Persoonlijke Gegevens om:

 • Ons te helpen u de communicatie, applicatie of diensten te leveren;
 • Ons te helpen om te gaan met klachten en andere transacties;
 • Persoonlijke Gegevens te bevestigen of te corrigeren;
 • Informatie voor onze rekening te behandelen;
 • Ons te helpen om onze activiteiten en compliance programma's uit te voeren;
 • Onze business te controleren;
 • Onderzoeken voor ons uit te voeren.

Er kunnen andere redenen zijn voor het gebruik of de openbaarmaking van deze Persoonlijke Gegevens, zoals:

 • Doen wat een lokale of buitenlandse rechtbank of overheidsinstantie ons oplegt;
 • Openbaarmaking van Persoonlijke Gegevens aan een ander bedrijf, als we alle of een deel van onze activiteiten verkopen, toewijzen, of op een andere wijze overdragen of als we fusioneren met een ander bedrijf.

Wanneer toegestaan ​​door de wet, kunnen wij Persoonlijke Gegevens delen met partners binnen onze groep of geselecteerde derden (bijvoorbeeld financiële dienstverleners, marketing bedrijven) om hen in staat te stellen om hun eigen producten of diensten of die van geselecteerde derden te verkopen.

Voordat we die Persoonlijke Gegevens delen, bieden wij u de mogelijkheid voor het al dan niet gebruik van die Gegevens op zulke manier. U hebt ook het recht om u te allen tijde en gratis te verzetten tegen het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen bij de contactpunten die aan het eind van deze Privacy Verklaring staan vermeld.

Particulieren en bedrijven aan wie wij uw Persoonlijke Gegevens kunnen overmaken voor de hierboven genoemde redenen kunnen zich in België of in andere landen bevinden.

Het kan zijn dat deze landen geen wet hebben die hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de Privacy Wet. Evenwel, moeten deze personen en bedrijven aanvaarden alle Persoonlijke Gegevens die wij geven te beschermen, tegen oneigenlijk gebruik of openbaarmaking. We zullen passende contractuele waarborgen voorzien voor deze personen en bedrijven die diensten verlenen om een gelijkwaardig niveau van bescherming van Persoonlijke Gegevens te garanderen, zoals vereist door de Privacy Wet.

Hoe toegang krijgen tot, herzien of verwijderen van uw Persoonlijke Gegevens?

In overeenstemming met de Privacy Wet, zullen wij uw Persoonlijke Gegevens tot uw beschikking houden voor herziening op uw verzoek. Als u ons vertelt dat uw Persoonlijke Gegevens onjuist zijn of onjuist gebruikt zijn, zullen wij hen corrigeren, bijwerken of verwijderen zoals gepast. Voor informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens, gelieve u te richten tot de contactpunten vermeld  aan het einde van deze Privacy Verklaring.

Worden uw Persoonlijke Gegevens beschermd?

Wij handhaven standaardnormen inzake veiligheid, zowel fysiek als elektronisch, met inbegrip van encryptie, wachtwoorden, fysieke beveiligingsmaatregelen en bestuurlijke procedures om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens te beschermen. Slechts een beperkt aantal mensen onder ons mogen uw gegevens openen, verwijderen en wijzigen. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw Privacy belangen beschermd worden.

Beperkingen

Als de ontvangen informatie schade toebrengt aan anderen, obsceen, bedreigend is of strafrechtelijk implicaties met zich meebrengt, behouden wij het ​​recht om deze informatie te behouden, door te geven of op te slaan op de manier die wij passend achten in onze enige en absolute discretie.

Onderzoeken wij of gebruikers onze e-mails openen?

Onze e-mailberichten kunnen een enkele voor eenmalig gebruik “web beacon pixel” bevatten om ons te informeren of onze e-mails geopend werden en te controleren op welke links en advertenties in de e-mail geklikt werd. We kunnen deze informatie gebruiken om redenen zoals de bepaling van de meest interessante inhoud voor onze gebruikers, weten of gebruikers die onze e-mails niet openen hen willen blijven ontvangen en adverteerders in het algemeen informeren over het aantal gebruikers dat op hun advertenties hebben geklikt. Als u niet wilt dat de pixel wordt gedownload naar uw apparaat, moet u ervoor kiezen om onze e-mails volledige in tekstformaat te ontvangen, veeleer dan in HTML formaat.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan ​​met het gebruik van deze website of met betrekking tot de aanvaarding, interpretatie of naleving van de Privacy Verklaring zal worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel die het Belgisch recht zullen toepassen.

Hoe ons te contacteren?

Voor meer informatie of vragen over onze praktijken met betrekking tot Privacy, neem dan contact op met onze compliance officer voor Gegevensbescherming:
INFO@SOLIDARITEGRANDFROID.BE

 

Verklaring inzake cookies

Wij gebruiken cookies op deze website, op dit platform, sociaal netwerk of andere sites van derden waar wij deze pagina's plaatsen. U kunt meer te weten komen over cookies en hoe hen te controleren in de onderstaande informatie.

Door het gebruik van onze website, pagina's en/of onze dienst, aanvaardt u het gebruik van cookies in overeenstemming met deze Verklaring inzake Cookies.

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, gelieve hen inactief te maken conform de instructies in deze Verklaring inzake Cookies, bijvoorbeeld door het veranderen van de instellingen van uw browser zodat cookies van deze website niet op uw apparaat kunnen worden geplaatst.

Welke termen gebruiken we in deze Verklaring inzake Cookies?

Solidarité Grands Froids en alle aan hem gelieerde ondernemingen over de hele wereld zijn opgenomen onder de “Solidarité Grands Froids”

 • We gebruiken de term "Gebruiker" in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina's en diensten.
 • Wij gebruiken de termen "u", "uw" en "de uwe" in verwijzing naar de Gebruiker die deze Privacy Verklaring leest.
 • Wij gebruiken de termen "wij" en "ons" om te verwijzen naar Solidarité Grands Froids, met maatschappelijke zetel gevestigd Rue La Vau 67, 1420 Braine-l'Alleud (KBO 0557.996.557), de controleur van de gegevens.
 • We gebruiken de term "Persoonlijke Gegevens" in verwijzing naar persoonlijk identificeerbare informatie over u.
 • We gebruiken de term "Privacy Wet" specifiek verwijzend naar de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van vertrouwelijke gegevens en de verschillende uitvoeringsbesluiten.

Wat is een cookie?

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die worden gedownload naar uw apparaat wanneer u een website bezoekt. Cookies worden dan teruggestuurd naar de oorspronkelijke website op elk volgend bezoek, of naar een andere website die de cookie herkent. Ze zijn nuttig omdat zij toestaan ​​dat een website het apparaat van een gebruiker herkent.

Cookies vullen verschillende functies in, zoals het mogelijk maken om efficiënt te navigeren tussen de pagina's, uw voorkeuren te herinneren en in het algemeen om de gebruikerservaring te verbeteren. Ze kunnen ook helpen om ervoor te zorgen dat de advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses.

Sommige cookies bevatten persoonlijke informatie - bijvoorbeeld als u bij het inloggen op "onthoud mij" klikt, zal een cookie uw gebruikersnaam bewaren. De meeste cookies verzamelen geen informatie die u identificeert en zullen in plaats daarvan algemene informatie verzamelen, zoals hoe de gebruikers gekomen zijn op en gebruik maken van onze websites of de algemene locatie van de gebruiker.

Er zijn voornamelijk vier soorten cookies:

 • De sessie cookies die alleen de tijd van de sessie duren. Ze worden gewist wanneer de gebruiker de web browser sluit.
 • Persistente cookies blijven zelfs na de sluiting van de sessie. Ze worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker tot ze verstrijken (persistente cookies worden ontworpen met een vervaldatum) of totdat de gebruiker de cookies wist. Persistente cookies worden gebruikt om de identificatie-informatie over de gebruiker te verzamelen, zoals het gedrag bij het surfen op het internet of de voorkeuren van de gebruiker voor een bepaalde website.
 • “Eerste partij” Cookies behoren tot de site waarop je kiest te gaan.
 • “Derde partij” cookies worden geïmporteerd vanaf een site waarvan de inhoud indirect wordt benaderd, bijvoorbeeld door middel van een afbeelding of een  banner

De meeste browsers ondersteunen hen (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari, enz.). Evenwel, kunnen gebruikers hun browser instellen om cookies te weigeren of ze kunnen hen verwijderen.

Welke type cookies gebruiken we?

In het algemeen vervullen cookies tot vier verschillende functies:

1. Essentiële cookies

Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van onze website en onze pagina's. Bijvoorbeeld, sommige cookies stellen ons in staat om de gebruiker te identificeren en ervoor te zorgen dat de gebruiker de registratie kan openen of op pagina’s kan inloggen.

Die cookies bevatten geen informatie over u die voor marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt of om te herinneren dat u op het internet bent geweest.

Deze categorie mag niet buiten werking worden gesteld. Als een gebruiker ervoor kiest om deze cookies uit te schakelen, zal hij geen toegang hebben tot alle inhoud die bestemd is voor hem.

2. Prestatie en analyse cookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers van de website gebruik maken, bijvoorbeeld, welke pagina's bezoekers vaker bekijken, en of ze foutmeldingen van bepaalde pagina's ontvangen. Deze cookies verzamelen geen informatie die u identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen is anoniem en wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren.

3. Functionele cookies

Wij kunnen functionele cookies gebruiken om ons mogelijk te maken uw voorkeuren te onthouden. Bijvoorbeeld deze cookies zullen u de moeite besparen uw gebruikersnaam telkens opnieuw te moeten invoeren elke keer dat u de website bezoekt, en uw voorkeurselectie bewaren, zoals welke regionale editie van de website die u wilt zien wanneer u inlogt. We kunnen ook gebruik maken van functionele cookies om u verbeterde diensten te verlenen zoals u toe te laten een online video te bekijken of opmerkingen op een blog te maken.

4. Reclame cookies gericht op het gedrag

Wij en onze adverteerders kunnen gebruik maken van cookies om u advertenties te leveren waarvan wij geloven dat zij relevant zijn voor u en uw interesses. Bijvoorbeeld, als u een aantal artikelen over de mechanica leest op onze website of andere sites, zou een auto-ontwerper kunnen suggereren dat u geïnteresseerd bent in dit onderwerp en u reclames voor zijn auto’s toereiken. U kunt deze advertenties op onze website bekijken en op andere websites die u bezoekt. Evenwel, vertellen we niet aan onze adverteerders wie u bent.

Gebruikt iemand anders cookies op onze website?

Adverteerders gebruiken hun eigen cookies om u te voorzien van gerichte advertenties. Bijvoorbeeld, adverteerders kunnen gebruik maken van een door hen gebouwd profiel op basis van sites die u eerder hebt bezocht om de meest relevante advertenties te presenteren tijdens uw bezoek van onze website en pagina's. Wij zijn van mening dat het nuttig is voor onze gebruikers advertenties te bekijken die meer in lijn zijn met hun belangen. Als u in de EU bent gevestigd en meer wilt weten over hoe adverteerders dit type van cookies gebruiken of om te kiezen deze niet te ontvangen, gelieve www.youronlinechoices.eu te bezoeken.

We gebruiken ook of staan toe aan derden ​​cookies te gebruiken die vallen in de vier categorieën hierboven beschreven. Bijvoorbeeld gebruiken wij analyse cookies van derden om ons te helpen met de evaluatie van het verkeer op onze website. We kunnen ook gebruik maken van cookies van derden om ons te helpen met marktonderzoek, opvolgen van inkomen, het verbeteren van de functionaliteit van de site en de naleving van de algemene voorwaarden en van het beleid inzake auteursrecht te beoordelen.

U kunt ook deze cookies controleren en verwijderen via uw browser instellingen.

Hoe kan ik cookies controleren en verwijderen in mijn browser?

De mogelijkheid om cookies toe te staan, te weigeren of te verwijderen kan ook op het niveau van de browser worden voorzien. Om dit te doen, volgt u de instructies voorzien door uw browser (meestal te vinden onder het tabblad "Help", "Tools" en "Edit"). Cookies of categorieën van cookies weigeren, verwijdert geen cookies uit uw browser.

U zal dit zelf moeten doen vanuit uw browser. Vergeet niet dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, sommige onderdelen van onze website niet correct zouden kunnen werken.

 

Wettelijke Verklaring

De toegang tot en het gebruik van informatie van deze website houdt uw aanvaarding in van de volgende algemene voorwaarden

Welke woorden gebruiken we in deze Wettelijke Verklaring? 

Solidarité Grands Froids en alle aan hem gelieerde ondernemingen over de hele wereld zijn opgenomen onder de Solidarité Grands Froids

 • We gebruiken de term "Gebruiker" in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina's en diensten.
 • Wij gebruiken de termen "u", "uw" en "de uwe" in verwijzing naar de Gebruiker die deze Privacy Verklaring leest.
 • Wij gebruiken de termen "wij" en "ons" om te verwijzen naar Solidarité Grands Froids, met maatschappelijke zetel gevestigd te Rue La Vau 67, 1420 Braine-l'Alleud (KBO 0557.996.557), de controleur van de gegevens.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website en de pagina's zijn beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht. Geen van deze rechten worden overgedragen op een gebruiker van deze website. U kunt gebruik maken van deze website om te genieten van de diensten aangeboden voor uw persoonlijke niet-commerciële doeleinden.

Geen enkel ander gebruik, zoals, maar niet beperkt tot, wijziging, kopiëren, dupliceren, herverdeling of circulatie is toegestaan ​​zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U moet ook de gelijkaardige bepalingen lezen en opvolgen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van websites van derden waartoe u toegang krijgt via deze website.

Uw commentaren op onze website zijn van harte welkom. Evenwel, erkent u dat als u ons creatieve suggesties, ideeën, notities, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie stuurt (gezamenlijk, de "Informatie"), deze Informatie onze eigendom wordt en blijft. In het algemeen, elke communicatie met uitzondering van Persoonlijke Gegevens welke worden behandeld zoals uiteengezet in de Privacy Verklaring, die u op de website post of aan ons via het internet stuurt, wordt beschouwd en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk. Als specifieke pagina's ​​de verwerking van communicatie toelaten die door ons als vertrouwelijk worden behandeld, zal dit duidelijk op deze pagina's worden vermeld. Zonder beperking aan het voorgaande, door ons welke Informatie dan ook over te maken, worden we exclusief eigenaar van elk recht op deze Informatie op heden en in de toekomst, universeel, en zullen we onbeperkt gebruik kunnen maken van de Informatie, voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie aan de aanbieder van de Informatie.

Als gebruiker van deze website bent u verantwoordelijk voor uw eigen communicatieberichten en de gevolgen van het posten ervan. Daarom, doe geen van de volgende dingen: ons materiaal toezenden dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij u de eigenaar van het auteursrecht bent of dat u de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht heeft ontvangen om het te posten; materiaal zenden dat handelsgeheimen onthult, tenzij u de eigenaar bent of de toestemming van de eigenaar hebt gekregen; materiaal zenden dat enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht of enig recht op Privacy of publiciteit van anderen schendt; materiaal zenden dat obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk of gênant is voor een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit; seksueel expliciete beelden zenden; advertenties of sollicitaties voor een bedrijf sturen; kettingbrieven sturen of piramidespelen of een andere persoon hinderen.

Disclaimer

U stemt ermee in dat u toegang neemt tot en gebruik maakt van deze website en pagina's op eigen risico. De informatie op deze website en de pagina's kunnen niet worden gebruikt als advies van welke aard ook, waaronder, zonder beperking beleggingsadvies of in verband met fiscale of juridische zaken.

Wij bieden redelijke inspanningen om accurate informatie over deze websites en pagina’s te leveren en we kunnen deze informatie veranderen en updaten van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving. Niettemin, geven wij en derde partijen vermeld op deze site en pagina’s geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de afwezigheid van fouten, virussen of storing van deze website en pagina's en / of de juistheid, redelijkheid, up to date zijn, of de volledigheid van de inhoud van deze website en pagina’s en we wijzen elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, in de ruimste zin, die zou ontstaan in verband met het gebruik van deze website of pagina's.

U krijgt toegang tot andere websites via deze website en deze pagina's. We geven geen enkele garantie van welke aard dan ook  over de inhoud van websites en pagina’s van derden of de overeenstemming ervan met de geldende wetten en rechten van derden en wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor enigerlei directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van een site en pagina’s van derden.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker is verplicht bij gebruik van onze diensten, de instructies, berichten, regels, bepalingen en voorwaarden vermeld door ons te respecteren.

Instructies of opmerkingen geformuleerd door ons (bv. FAQ's) moeten worden gerespecteerd door de gebruiker, zoals aangepast op dat moment. Als de gebruiker een inbreuk op zijn verplichtingen pleegt, kunnen we passende maatregelen nemen (bv., waarschuwing uitsturen, de inhoud blokkeren of verwijderen, de toegang van de gebruiker blokkeren of opzeggen).

De gebruiker is verantwoordelijk zonder beperking voor zijn persoonlijk gedrag en voor zijn persoonlijke rekening, in voorkomend geval. Dit houdt in het bijzonder in dat in geval van enige twijfel over enige inhoud of bijdrage geplaatst door de gebruiker (bvb. foto’s), de gebruiker wordt verondersteld om van tevoren te controleren dat ze niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften of publieke regels of rechten van derden overtreden (bv. auteursrecht, recht op gegevensbescherming) overal ter wereld. Wij zijn verplicht om de juistheid of hun rechtmatigheid te controleren.

Door het plaatsen van inhoud op onze pagina's, geeft de gebruiker ons definitief alle benodigde rechten inzake territorium zonder beperkingen op het vlak van het grondgebied. Afhankelijk van de inhoud, kan dit tevens ons recht geven, de inhoud aan te passen of te wijzigen en het zichtbaar voor het publiek te maken. De gebruiker kan alleen verwijdering vragen van de door hem op onze pagina's geplaatste inhoud om gewichtige redenen.

De gebruiker bevrijdt ons van en vrijwaart ons tegen elke soort klacht van derden tegen ons die voortvloeien uit het niet nakomen van een verplichting of een schending van rechten begaan door de gebruiker, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de overtreding. De redelijke kosten van verweer zullen ook moeten worden vergoed.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan ​​met het gebruik van deze website of de aanvaarding, interpretatie of naleving van de Wettelijke Verklaring zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van Brussel die het Belgisch recht zal toepassen.

Hoe ons te contacteren?

Voor meer informatie of vragen over onze Wettelijke Verklaring, neem dan contact op :

INFO@SOLIDARITEGRANDFROID.BE